कॅन्सर आणि निसर्गोपचार | Cancer Ani Nisargopchar

Offer Price

70.00 INR
100.00 INR

कॅन्सर आणि निसर्गोपचार | Cancer Ani Nisargopchar

डॉ.हरी कृष्ण बाखरू

अनुवाद :

डॉ. अरूण मांडे

Specifications

  • कॅन्सरवर मात करण्यासाठी वा त्याच्या दुष्परिणामांना आवर घालण्यासाठी अनेक प्रयत्न होत आहेत. निसर्गोपचार हा सुध्दा अशा प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचा प्रयत्न होय. कॅन्सर म्हणजे काय? त्याची कारणं, लक्षणं, त्यावरचे विविध पूरक उपचार, कॅन्सरला पूरक आणि घातक आहार कोणता अशी विविधस्तरीय माहिती या पुस्तकात दिली आहे.

  • Book: Cancer Ani Nisargopchar
  • आवृत्ती: तिसरी आवृत्ती
  • Book Category: सवलत योजना / Offers, आरोग्य / Health
  • पाने: 88
  • Weight (gms): 90
  • आकार: डेमी
  • Search Keywords: Dr. Hari krishna Bakhru, Cancer Ani Nisargopchar